پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جشن تولد یک شهر

شهر تاریخی حصار در تاجیکستان سه هزارساله شد. مهمترین بنای این شهر قلعه ای است که گفته می شود یکی از قدیمی ترین بناهای آسیای میانه است.

سهراب ضیا گزارش می دهد.