پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

معامله شش میلیارد دلاری در بازار بازی های کامپیوتری

یک شرکت بزرگ ساخت بازیهای کامپیوتری شرکت رقیبش را به قیمت شش میلیارد دلار خرید. شرکت سازنده بازیهایی مثل "کال آو دیوتی" شرکت سازنده بازی معروف "کندی کراش" را خرید تا به بزرگترین سازنده بازیهای دیجیتال تبدیل شود. حالا شرکت جدید شبکه ای متشکل از ۵۰۰ میلیون نفر کاربر دارد. اما پشت این خرید گران قیمت یک تفکر استراتژیک هم قراردارد.

امیر پایور گزارش می دهد.