آلبوم عکس: اعتراضات گروه انانیموس‌ لندن

روز پنجشنبه (۵ نوامبر) گروه ضدسرمایه‌داری 'ناشناس' (Anonymous) اعتراضاتی را در شهرهای مختلف جهان از جمله در لندن برگزار کردند. کلیه عکس ها از Getty Images

پنجم نوامبر روز مهمی برای آنانیموس است چون همان روزی است که گای فاکس در سال ۱۶۰۵ سعی کرد پارلمان انگلیس را منفجر کند. ماسک‌های گای فاکس که در فیلم "V for Vendetta" معروف شد به نشان این گروه بدل شده است.

معترضان در مواردی از ترقه‌های دودزا و مواد آتش‌زا استفاده کردند و از جمله خودروی پلیس را به آتش کشیدند.

پلیس ۲۸ نفر از معترضان را در لندن بازداشت کرده است.

اعتراضات در قسمت‌های مختلف شهر لندن از جمله میدان ترافالگار برگزار شد.

تظاهرات در لندن در مواردی به خشونت کشیده شد و پلیس در برخی موارد، به زور متوسل شد.