فرود اضطراری دو هواپیمای ایرفرانس در پی تهدید امنیتی

حق نشر عکس AFP

خطوط هوایی ایرفرانس تایید کرده است که دو پرواز این شرکت از آمریکا به فرانسه پس از شروع پرواز در معرض تهدید افراد ناشناس قرار گرفته اند.

این شرکت گفت که به عنوان اقدامی احتیاطی و برای انجام همه بازرسی های امنیتی لازم تصمیم گرفت فرود اضطراری هر دو هواپیما را درخواست کند.

پرواز شماره ای اف ۵۵ از فردوگاه دالس شهر واشنگتن به شارل دو گل پاریس می رفت و پرواز ای اف ۶۵ از فرودگاه لس آنجلس هم راهی همین فرودگاه در پاریس بود.

پرواز ای اف ۵۵ در هالیفکس کانادا و در پرواز دیگر در شهر سالت لیک ایالت یوتا به زمین نشستند.

مقام های محلی مشغول انجام بازرسی های کامل هواپیماها، مسافران و بار هواپیما هستند.

قرار است تحقیقاتی رسمی برای شناسایی سرمنشاء تهدیدهایی که با تلفن انجام شد صورت گیرد.

سخنگوی فرودگاه بین المللی سالت لیک گفت که ماموران پلیس فدرال آمریکا، اف بی آی، به یاری پلیس فرودگاه آمده اند.