پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چراغ سبز شورای امنیت برای مبارزه با داعش

نهایتا این مرگ ۱۳۰ نفر در پاریس بود تا صبر جامعه بین الملل را لبریز کند و یک بسیج جهانی برای نابودی گروه موسوم به دولت اسلامی راه بیندازد. کشورهایی که سیاستهایشان سر سوریه در تضاد بود حالا تا حدودی تلاقی پیدا کرده. طبق قطعنامه ای که شورای امنیت سازمان ملل تصویب کرد اعضا می توانند از همه تدابیر لازم برای شکست داعش استفاده کنند. قطعنامه ای که نخست وزیر بریتانیا آن را نقطه ای مهم برای رویارویی با گروهی که او شیطان نامید، خوانده.

علی عطار گزارش می دهد.