فاطمه مرنیسی نویسنده پیشگام در فمینیسم اسلامی درگذشت

حق نشر عکس Getty

فاطمه مرنیسی نویسنده و جامعه‌شناس ممتاز مراکشی که به خاطر پیشگامی در خلق آثاری در زمینه فمینیسم اسلامی شناخته شده بود در سن ۷۵ سالگی درگذشته است.

آثار او همچنین شامل مسائل حقوق بشر و دموکراسی در جهان عرب و اسلامی بود.

مشهورترین کار او، "ورای حجاب"، اسلام را از نقطه نظری فمینیستی زیر ذره بین می گذارد و از تفاسیر سنتی و مردسالارانه انتقاد می کند.

بنابه گزارش ها او در درمانگاهی در رباط پایتخت مراکش درگذشت.

سمیه نعمان جسوس جامعه شناس مراکشی به خبرگزاری افی گفت که مرنیسی "اولین زنی بود که شهامت زیادی برای دست گرفتن موضوع هایی که در ارتباط با تفسیر قرآن و متون سنتی اسلامی تابو به حساب می آیند نشان داد."

لیلا لعلمی نویسند مراکشی-آمریکایی از جمله انبوه کسانی بود که به خانم مرنیسی ادای احترام کرد:‌ "فاطمه مرنیسی نه فقط یک محقق فوق العاده، بلکه انسانی مهربان و سخاوتمند بود."

آثار مرنیسی باعث جلب توجه به فعالیت سیاسی زنان در تاریخ اولیه اسلام از جمله کتابی تحت عنوان "ملکه های فراموش شده اسلام" بود.

آثار او تصویری متفاوت از روایت محافظه کاران فراهم می کرد که پس از انتخاب بی‌نظیر بوتو به عنوان اولین نخست وزیر پاکستان در سال ۱۹۸۸ می گفتند ایده رهبری سیاسی زنان، غیراسلامی است.