پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روز جهانی معلولین؛ دیدار با یک مربی بدنسازی

امروز روز جهانی معلولین است. سازمان ملل متحد می گوید بیش از یک میلیارد نفر با نوعی ناتوانی جسمی زندگی می کنند. در هفته ویژه بی بی سی فارسی به مناسبت این روز، آناهیتا شمس بر روی تواناییهای این افراد تمرکز کرده است. در اولین گزارش او سراغ یک مربی بدنسازی رفته که روی صندلی چرخدار می نشیند.

این گزارش برای ناشنوایان زیرنویس شده.