پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مزرعه ایتالیایی در تامین انرژی خودکفا شد

این هفته در یک سری گزارش، نیکلاس نیک سادات پنج منبع انرژی تجدید پذیر و پروژه توسعه پایدار را به شما معرفی می کند. از ایتالیا شروع می کنیم، جایی که اولین تراکتور متان سوز امسال به نمایش گذاشته شد و یک مزرعه ذرت دارد به طور آزمایشی از آن استفاده می کند. ضمن اینکه این مزرعه، هم برق و هم سوخت تراکتور را خودش تولید می کند تا در تامین انرژی، خودکفا شود.

اولین گزارش نیکلاس را از تورین.