'تعداد جنگجویان خارجی در سوریه دو برابر شده است'

یک گزارش جدید خاطرنشان می‌کند تعداد نیروهای خارجی که در سوریه می‌جنگند از ژوئن ۲۰۱۴ تا کنون تقریبا دو برابر شده است.

گزارش گروه مشاوره امنیتی صوفان در آمریکا می‌گوید تعداد نیروهای خارجی از ۱۲ هزار نفر به ۲۷ هزار نفر رسیده است.

به گفته این گزارش، بیشتر این افراد از کشورهای عربی هستند.

بعد از کشورهای عربی، بیشترین جنگجویان در سوریه از اروپای غربی، روسیه و آسیای مرکزی هستند.

این گزارش خاطرنشان می‌کند نرخ متوسط بازگشت این افراد به کشورهای غربی، ۲۰ تا ۳۰ درصد است.

گزارش گروه صوفان می‌گوید حضور این افراد در سوریه، چالشی مهم برای سازمان‌های امنیتی به شمار می‌رود.

نویسندگان این گزارش می‌گویند به کارگیری و استخدام نیرو توسط گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش)، به صورت محلی و متمرکز انجام می‌شود. در این مناطق، داوطلبان پیوستن به داعش، کمتر به صورت فردی اقدام می‌کنند و خانواده و دوستان در پیوستن آنها به داعش نقش مهمی ایفا می‌کنند.

این گزارش می‌گوید جنگجویان از حداقل ۸۶ کشور جهان به داعش و "سایر گروه‌های افراطی خشن" می‌پیوندند.

بر اساس این گزارش، بیشتر نیروهای خارجی در جنگ سوریه از تونس هستند و شمار آنها به حدود شش هزار نفر می‌رسد.

این گزارش خاطرنشان می‌کند پس از تونس، عربستان سعودی در رده دوم است که نزدیک به ۲۵۰۰ نفر از اتباع آن در جنگ سوریه حضور دارند. روسیه با ۲۴۰۰ نفر و ترکیه با ۲۱۰۰ نفر در رده‌های بعدی هستند.

نزدیک به ۵ هزار نیرو هم از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در جنگ سوریه حضور دارند.

بنابر این گزارش، نزدیک به ۱۸۰۰ نفر از فرانسه، ۷۶۰ نفر از بریتانیا و آلمان و ۴۷۰ نفر هم از بلژیک در جنگ سوریه هستند.