پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چرا خویشاوندان رهبر نهضت اسلامی تاجیکستان بازداشت شده‌اند؟

مقام‌های انتظامی تاجیکستان جمعی از بستگان و نزدیکان محی‌الدین کبیری، رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را بازداشت کرده‌اند. در میان بازداشت‌شدگان طلا کبیرف، پدر ۹۵ سالۀ آقای کبیری هم هست.

رسانه‌های متعلق به نیروهای مخالف دولت تاجیکستان فهرست هفت‌نفرۀ افراد بازداشت‌شده را منتشر کرده‌ و افزوده‌اند که شمار دقیق بازداشت‌شدگان هنوز روشن نیست.

افزون بر پدر سالمند محی‌الدین کبیری، در این فهرست نام برادر ۵۴ ساله (صفر کبیرف)، خواهر ۶۰ ساله (سعیده کبیروا)، عمۀ ۷۰ ساله (لعل‌خانم کبیروا) و همچنین همسر برادر، شوهر خواهر و خواهرزادۀ رهبر حزب نهضت اسلامی دیده می‌شود.

داریوش رجبیان، مجری چشم‌انداز بامدادی چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۴ (۱۶ دسامبر ۲۰۱۵) در این باره با محمد کبیری، برادرزادۀ رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفتگویی انجام داده است.

برای شنیدن مطالب دیگر رادیوی بی‌بی‌سی، به صفحۀ رادیو یا به ساوند کلاود بی‌بی‌سی فارسی مراجعه کنید.