دادگاه فدرال آلمان به مردی دستور داد تصاویر شریک زندگی سابقش را از بین ببرد

حق نشر عکس CA
Image caption حکم دادگاه می‌گوید که عکاس در صورت حفظ تصاویر، نوعی "تسلط" بر معشوق سابق خود را حفظ می‌کرد

بالاترین نهاد قضایی در آلمان به مردی دستور داده تصاویر خصوصی شریک سابق زندگی‌اش را از بین ببرد چون در اختیار داشتن این تصاویر، حریم خصوصی این زن را نقض می‌کند.

دادگاه فدرال آلمان گفت که این مرد نباید عکس های برهنه و تصاویر جنسی را پیش خود نگه دارد حتی اگر قصد نداشته باشد آن ها را در اختیار دیگران قرار دهد.

دادگاه گفت که این زن در اصل موافقت کرده بود که تصاویر نزد مرد باشد، اما با پایان روابطشان این رضایت منتفی شده است.

آلمان در اروپا سخت ترین قوانین در باره حریم خصوصی را دارد.

از دادگاه فدرال خواسته شد در مورد اختلاف این زوج سابق بر سر حفظ یا از بین بردن عکس ها و ویدیوها حکم صادر کند.

دادگاه در حکم خود گفته است که هر کس حق دارد تصمیم بگیرد که آیا دیگری به زندگی جنسی اش دسترسی داشته باشد یا نه.

حکم دادگاه می گوید که عکاس با حفظ تصاویر، نوعی "تسلط" بر معشوق سابق خود را حفظ می کرد.

دادگاه به این نتیجه رسید که مرد با پایان یافتن رابطه، دیگر حقی به عکس ها و ویدیوها ندارد.

روشن نیست که حکم دادگاه چه گونه عملی خواهد شد.

موارد اخیر درز تصاویر برهنه به اینترنت موجب بحث در مورد حقوق قربانیان این کار شده است و برخی از کشورها نشر تصاویر برهنه افراد با هدف انتقام جویی را جرم تلقی کرده اند.