پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا نقش ایران در سوریه صرفا مستشاری است؟

تحقیقات بی بی سی فارسی نشان می دهد که تلفات ایران رو به افزایش است. تنها از شروع عملیات آزاد سازی حلب، دو ماه پیش، دست کم ۷۰ نفر از نیروهای ایران کشته شده اند. تعداد کشته شدگان افغان به مراتب بیشتر است. شواهد موجود از اعزام صدها نیروی ایران به عرصه های نبرد سوریه خبر می دهد و پررنگ تر شدن نقش ایران. اما آیا نقش ایران در این جنگ آن طور که مقام های این کشور می گویند تنها مستشاری است یا چیزی فراتر از آن است؟

فریبا صحرایی گزارش می دهد.