سال ۲۰۱۵ و بحران مهاجران در اروپا

سال ۲۰۱۵ و بحران مهاجران در اروپا

ماه های آخر سال جاری میلادی تحت الشعاع بحران مهاجران و پناهجویان قرار گرفت. صدها هزار نفری که خود را به کشورهای شمال و غرب اروپا رساندند. بیشتر آنها، آوارگان سوری بودند. یکی از آنها نجین مصطفی است که سوار برصندلی چرخدار از مرزهای زمینی و آبی عبور کرد و حالا در آلمان زندگی می کند.

فرگل کین گزارش می دهد.