پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کودکان و آنچه در جنگ متحمل می‌شوند در ۶۰ ثانیه

بر اساس گزارش سازمان‌های خیریه و فعال در زمینه حقوق کودکان، در سال ۲۰۱۵ حدود ۱۶ میلیون کودک در کشورهای درگیر بحران متولد شده‌اند.

کسری کریمی در این ویدئو آمار کودکانی را مرور کرده است که تحت تاثیر بحران‌هایی مانند جنگ به‌ویژه در سوریه بوده‌‌اند.

اگر در دیدن این ویدئو مشکل دارید، آن را در شبکه یوتیوب بی‌بی‌سی فارسی ببینید: کودکان و آنچه در جنگ متحمل می‌شوند