رنگ قرمز در ورودی خانه‌های پناهجویان در یک شهر انگلستان عوض می‌شود

یک شرکت تامین مسکن برای پناهجویان در شهر میدلزبرو در شمال انگلستان می‌گوید در ورودی خانه‌هایی را که در اختیار پناهجویان قرار داده بود، دو باره رنگ می‌کند.

گزارش شده که تقریبا رنگ در همه خانه‌هایی که در اختیار پناهجویان داده شده، قرمز بوده که رنگ یکسان آنها، حمله به خانه‌های پناهجویان را برای نژادپرستان آسان می‌کرد.

شماری از ساکنان شهر گفته‌اند که به پنجره‌های آنها سنگ و تخم‌مرغ پرتاب شده است.

طبق تحقیقی که روزنامه تایمز لندن انجام داده، تعداد زیادی از ۱۷۰ خانه‌ای که در تملک این شرکت است، درهای قرمز رنگ داشتند.

وزیر مهاجرت بریتانیا از این مساله "عمیقا ابراز نگرانی" کرده است.

روزنامه تایمز لندن نوشته است که از ۱۶۸ خانه‌ای که در مالکیت شرکت مورد نظر است، در ورودی ۱۵۵ خانه قرمز بوده است.

اندی مور، خبرنگار بی‌بی‌سی می‌گوید گفته شده که رنگ در خانه‌ها، راه حل مناسبی برای شناسایی املاک شرکت بوده است.