پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه اختلاف بر سر حضور کردها در مذاکرات صلح سوریه

سازمان ملل می گوید گروه های مختلف را به نشست سوریه دعوت کرده است. اما اسامی دعوت شدگان هنوز اعلام نشده است. ترکیه مخالف حضور حزب اتحاد دمکراتیک کردهای سوریه است. اما وزیر خارجه روسیه گفته بدون حضور کردها مذاکرات ژنو به جایی نمی رسد.

ژیار گل گزارش می دهد.