انتقال قدرت به حزب آنگ سان سوچی در میانمار

حق نشر عکس AP
Image caption حزب اتحاد ملی برای دموکراسی در انتخابات نوامبر گذشته پیروز شد

حاکمان مورد حمایت نظامیان میانمار روز پایانی حضور خود در پارلمان را جشن گرفته اند.

انتقال قدرت به اتحاد ملی برای دموکراسی (آن دی ال) به رهبری آنگ ‌سان سوچی با آوازخوانی، رقص و سخنرانی های پراحساس آغاز شد.

بسیاری انتقال نسبتا آرام قدرت به حزب اتحاد ملی برای دموکراسی، که در انتخابات نوامبر گذشته پیروز شد را ستایش کرده اند.

نمایندگان این حزب روز دوشنبه آینده در پارلمان حضور می یابند. خانم سوچی به مدت 15 سال در حبس خانگی بود.

حزب اتحاد ملی برای دموکراسی در انتخابات اخیر این کشور با پیروزی بزرگی حدود ۸۰درصد از کرسی‌های مجلس را به دست آورد.

این اولین انتخابات میانمار طی بیست و پنج سال گذشته است که آزاد و منصفانه توصیف شده و نه تنها احزاب داخلی، بلکه ناظران خارجی هم که برای نظارت بر اجرای انتخابات به این کشور دعوت شده بودند، گفتند که نحوه مشارکت نامزدها، روند مبارزات انتخاباتی و سرانجام، رای‌گیری آزاد و در حد قابل قبول، منصفانه بوده است.

پس از پیروزی در انتخابات آنگ‌سان سوچی، رهبر حزب اتحاد ملی برای دموکراسی از کندی روند انتقال قدرت به پارلمان جدید انتقاد کرده بود.

مطالب مرتبط