پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فاصله زیاد مواضع مذاکره کنندگان در گفتگوهای صلح سوریه

در مذاکرات صلحی که در ژنو برای سوریه در جریان است، نماینده دولت اسد، مخالفان را به ضعف متهم کرد و گفت، دولت برای مذاکره پیش شرط نمی گذارد. اما نمایندگان گروه های مخالف دولت از سازمان ملل متحد خواسته اند برای وضعیت بغرنج حقوق بشری کشور فکری کند. آنها این درخواست را در دیدار با استفان دی میستورا فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل مطرح کردند. پیشتر بان کی مون دبیرکل سازمان ملل هم از همه طرف های درگیر در جنگ سوریه خواست تا در گفتگوهای صلح، منافع مردم سوریه را در اولویت قرار دهند.

مهرداد فرهمند گزارش می دهد.