پطرس غالی دبیرکل اسبق سازمان ملل متحد درگذشت

پطرس پطرس‌غالی، دبیرکل اسبق سازمان ملل متحد، در سن ۹۳ سالگی درگذشت.

آقای پطرس‌غالی که مصری بود، سه شنبه ۱۶ فوریه (۲۷ بهمن) در بیمارستانی در قاهره پایتخت این کشور از دنیا رفت.

وی به علت شکستگی لگن خاصره در بیمارستان بستری شده بود. جزئیات بیشتری در مورد علت دقیق مرگ وی منتشر نشده است.

پطرس پطرس‌غالی در سال ۱۹۹۲ دبیرکل سازمان ملل متحد شد و به مدت ۵ سال در این سمت قرار داشت.

مسئولیت او، همزمان با افزایش نقش سازمان ملل به علت جنگ خلیج فارس، به دنبال تصرف کویت از سوی عراق و سپس، حمله نیروهای بین المللی به عراق بود.

با وجود این، آقای غالی در طول دوره مسئولیت خود، به خاطر شکست سازمان ملل متحد در جلوگیری از نسل کشی روآندا در سال ۱۹۹۴ مورد انتقاد گسترده قرار گرفت.