پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیشتازی دانلد ترامپ و نگرانی جمهوریخواهان

سه داوطلب نامزدی حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری آمریکا بشدت بر دیگر داوطلب که پیشتاز است، تاختند اما در عین حال گفتند که اگر دانلد ترامپ نامزد نهایی حزب شود، از او حمایت خواهند کرد. مناظره آنها دیشب در دیترویت برگزار شد زیر سایه نگرانی شدید رهبران جمهوریخواه و هسته تصمیم گیری این حزب که چگونه میتوان از نامزدی آقای ترامپ جلوگیری کرد. دیروز حتی میت رامنی، نامزد پیشین حزب، او را شیاد و بی اصالت توصیف کرد.

سیاوش اردلان گزارش می دهد.