رابطه ترکیه و غرب بعد از جنگ کوبانی

رابطه ترکیه و غرب بعد از جنگ کوبانی

نقش ترکیه در قبال جنگ سوریه بارها زیر سوال رفته، هم از جانب کردهای مخالف اسد و هم از سوی غرب. یکی از فصول تعیین کننده جنگ که نگاه ها را متوجه ترکیه کرد، محاصره شهر کردنشین کوبانی به دست داعش بود. خشایار جنیدی از مرز ترکیه و سوریه نگاهی کرده به جنگ در کوبانی و پیامدهایش برای رابطه آنکارا و غرب.