آفریقای جنوبی اجساد زندانیان سیاسی را نبش قبر می‌کند

حق نشر عکس Getty
Image caption زندان سابق پرتوریا محل نگهداری و اعدام شماری از زندانیان سیاسی بود

اجساد گروهی از زندانیان سیاسی اعدام شده در آفریقای جنوبی نبش قبر می‌شود.

روز چهارشنبه، ٤ فروردین (٢٣ مارس)، ماکیل ماسوتا، وزیر دادگستری آفریقای جنوبی، آغاز طرح "نبش قبر اعدامیان" را رسما اعلام کرد و قرار است اجساد ٨٣ نفر از زندانیان سیاسی سابق نبش قبر شود.

مراسم آغاز این طرح در "موزه دار" در مرکز بازپروری کگوسی مامپورو برگزار می‌شود که قبلا زندان مرکزی پرتوریا شهرت داشت.

در دوره آپارتاید، زندانیان سیاسی پس از اعدام، در این محل دفن می‌شدند. با تغییر رژیم در آفریقای جنوبی و برقراری دموکراسی در آن کشور، نه تنها زندانیان سیاسی آزاد شدند بلکه مجازات اعدام نیز در آن کشور ملغی شده است.

بین سال‌های ١٩٦٠ تا ١٩٩٠، در مجموع یکصد و سی زندانی سیاسی به جرم قیام مسلحانه علیه حکومت آپارتاید در این زندان اعدام و اجسادشان در این محل دفن شد.

تا کنون اجساد چهل و هفت نفر از آنان نبش قبر و شناسایی شده اما این هشتاد و سه نفر دیگر، در قبرهای بی نام به خاک سپرده شده بودند.

اکثر اعدام شدگان از اعضای حزب کنگره پان آفریقا و جبهه متحده دموکراتیک بودند که در آن زمان، با دولت آفریقای جنوبی مبارزه می‌کردند.

پس از نبش قبر و تعیین هویت دفن شدگان، اجساد آنان برای دفن مجدد به خانواده هایشان تحویل خواهد شد.

حق نشر عکس Getty
Image caption مرکز بازپروری کگوسی مامپورو