چرا داعش در عضوگیری از مسلمانان روسیه موفق است؟

این محتوا دیگر قابل دسترس نیست.

یکی از دلایل ورود روسیه به میدان جنگ سوریه، حضور هزاران نفر از شهروندان این کشور و جمهوری‌های شوروی پیشین در صفوف داعش عنوان شده است. بسیاری از مهاجران از آسیای مرکزی هم از روسیه عازم سوریه شده‌اند تا به داعش بپیوندند.

داریوش رجبیان گزارش می دهد.