پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تصرف پالمیرا چقدر برای دولت بشار اسد مهم است؟

بشار اسد می گوید استراتژی نظامی دولتش درست است. نشانه اش؟ بازپس گیری پالمیرا. شهری که به راحتی ده ماه پیش به دست داعش افتاد و بخشی از آثار تاریخیش را از دست داد. حالا پس از سه هفته نبرد، با کمک نیروی هوایی روسیه، سرانجام دولت بشار اسد کنترل شهر را باز در دست گرفت. چقدر این پیروزی مهم است؟ آیا این پیروزی می تواند ارتش سوریه را به برد امیدوار کند؟ آیا غرب باید در محاسباتش درباره بشار اسد بازنگری کند؟ آیا دولت سوریه آنگونه که آقای اسد می گوید تنها حریف گروههای به گفته او تروریستی است؟

محمد امینی گزارش می دهد.