ابهام درباره آتش بس در منطقه قره باغ

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان در منطقه قره باغ آتش بس یکجانبه اعلام کرده. اگرچه مقامهای قره باغ می گویند که این ادعا دروغ است و نیروهای آذربایجان به آتش باری هایشان ادامه می دهند. این منطقه در دو روز گذشته شاهد زد و خوردهای نیروهای جمهوری آذربایجان و جدایی طلبان ارمنی بود؛ درگیری‌هایی که در آن دست کم ۳۰ نفر کشته شدند. کسری ناجی از آغاز دوباره درگیریهایی گزارش می دهد که برای ۲۲ سال تقریباً متوقف شده بود.