پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روایت خانواده اى كه شش عضو آن در راه مهاجرت به اروپا غرق شده اند

در دو سال اخير موج بى سابقه اى از مهاجرت در كردستان عراق راه افتاده است. خیلی ها حاضرند همه خطرها را به جان بخرند و خود را به اروپا برسانند. بر اساس یک گزارش سازمان پناهجويان عراقى روزانه حدود سيصد كرد عراق را ترك مى كنند كه خيلی هايشان به مقصد نمى رسند. به گفته اين سازمان تنها در اوايل سال ٢٠١٦ میلادی بيش از ١٣٠ نفر جان شان را از دست داده اند.

نفيسه كوهنورد گزارش می دهد.