پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آزار روحی کودکان؛ گفت و گو با شادی رامز

گفت و گو با شادی رامز روان‌درمانگر از تورنتو کانادا درباره آزار روحی کودکان.