آمریکا تحریم‌های تسلیحاتی ویتنام را بعد از ۵۰ سال لغو کرد

آمریکا تحریم‌های تسلیحاتی ویتنام را بعد از ۵۰ سال لغو کرد

آمریکا تحریم‌های تسلیحاتی ویتنام را بعد از ۵۰ سال به طور کامل لغو کرد. رئیس جمهوری آمریکا که برای گسترش روابط اقتصادی و دیپلماتیک دو کشور به ویتنام سفر کرده، گفته لغو محدودیت‌های فروش سلاح به ویتنام ارتباطی با چین ندارد. این در حالی است که فعالیت‌ها و ادعاهای ارضی چین در دریای جنوبی چین در چند سال اخیر، همسایگان این کشور و نیز آمریکا را نگران کرده. جزئیات بیشتر از فریبا صحرایی.