پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

میلیون‌ها نفر قربانی بردگی مدرن هستند

بر اساس گزارش یک بنیاد جهانی در حال حاضر حدود ۴۶ میلیون نفر قربانی بردگی مدرن هستند. بنیاد واک فری که برای از بین بردن بردگی تلاش می کند، ۱۶۷ کشور جهان را بررسی کرده و می گوید بیش از پنجاه درصد قربانیان بردگی مدرن در هند، چین، پاکستان، بنگلادش و ازبکستان زندگی می کنند.

شهریار صیامی گزارش می دهد.