پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مبارزه با کار کودکان، یک کارزار جهانی

یک سازمان مدافع حقوق بشر تصاویر و گفت‌و‌گوهای متعددی را با کودکان کار در سراسر دنیا منتشر کرده تا توجه افکار عمومی را به کالاهایی که توسط کودکان تولید شده جلب کند. سازمان دیدبان حقوق بشر کارزار تازه خود را در آستانه «روز جهانی مبارزه با کار کودکان» آغاز کرده. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.