پس‌لرزه‌های همه‌پرسی: شورش در حزب کارگر، رجزخوانی اسکاتلند

پس‌لرزه‌های همه‌پرسی: شورش در حزب کارگر، رجزخوانی اسکاتلند

پس لرزهای همه پرسی دربریتانیا ادامه دارد.نیکولا استرجن وزیر اول اسکاتلند گفته پارلمان اسکاتلند می تواند رای خروج را وتو کند. مردم اسکاتلند به ماندن در اتحادیه اروپا رای داده بودند. همزمان حدود نیمی از اعضای دولت سایه بریتانیا در اعتراض به رهبری حزب کارگر، آماده استعفا شده اند. انها معتقدند جرمی کوربین رهبر حزب کارگر آنطور که باید برای باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا تلاش نکرده و از او می خواهند استعفا دهد.

فرداد فرحزار گزارش می دهد.