آلبوم عکس بخارا: آرامگاه سامانیان

آرامگاه شاه اسماعیل سامانی، واقع در شهر بخارا در ازبکستان، یادگار عهد سامانیان و از مهم‌ترین ساختمانهای باستانی در آسیای میانه محسوب می‌شود که در بین سالهای ۸۹۲ تا ۹۴۳ میلادی ساخته شده است.

حق نشر عکس BBC Persian
حق نشر عکس bbc persian
حق نشر عکس bbc persian
حق نشر عکس bbc persian
حق نشر عکس bbc persian
حق نشر عکس bbc persian
حق نشر عکس bbc persian
حق نشر عکس bbc persian
حق نشر عکس bbc persian