پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

' اگر ترکیه مجازات اعدام را برگرداند، نمی‌تواند به اتحادیه اروپا بپیوندید'

فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به آنکارا هشدار داده که در صورت بازگرداندن مجازات اعدام، ترکیه نخواهد توانست به این اتحادیه بپیوندد. امروز وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل، پایتخت بلژیک، درباره تحولات ترکیه و همین طور حمله مرگبار نیس در فرانسه، صحبت کردند. فریبا صحرایی گزارش می‌دهد.