لندن، میزبان یک ارکستر صلح از مردمی پراکنده در زمین

دیشب در لندن ارکستر سمفونیک متفاوتی برگزار شد. گروهی از نسل دوم مهاجرهای فلسطینی از گوشه و کنار جهان جمع شدند و قطعاتی از موسیقی کلاسیک را در کنار هم اجرا کردند. سعیده هاشمی که به این کنسرت رفته، می‌گوید این رویداد هنری، یک پیام سیاسی هم داشت.