پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

لندن، میزبان یک ارکستر صلح از مردمی پراکنده در زمین

دیشب در لندن ارکستر سمفونیک متفاوتی برگزار شد. گروهی از نسل دوم مهاجرهای فلسطینی از گوشه و کنار جهان جمع شدند و قطعاتی از موسیقی کلاسیک را در کنار هم اجرا کردند. سعیده هاشمی که به این کنسرت رفته، می‌گوید این رویداد هنری، یک پیام سیاسی هم داشت.