مردی که به رئیس جمهوری آمریکا شلیک کرد، از زندان آزاد شد

مردی که ۳۵ سال پیش، رونالد ریگان رئیس جمهوری وقت آمریکا را ترور کرده بود، از بیمارستان روانی آزاد شده. تیراندازی در بیرون هتلی در واشنگتن انجام شد اما جان هینکلی جونیر به خاطر جنون گناهکار شناخته نشد . پیتر بوز خبرنگار بی بی سی گزارش می دهد.