افزایش فشار برای توقف فروش اسلحه به عربستان سعودی

افزایش فشار برای توقف فروش اسلحه به عربستان سعودی

سازمان حقوق بشری عفو بین الملل می گوید عربستان با استفاده از بمب آمریکایی یک بیمارستان در یمن را هدف قرار داد. بیمارستانی که ماه گذشته بمباران شد به سازمان خیریه پزشکان بدون مرز تعلق داشت. در آن حمله ۱۹ غیر نظامی کشته شدند. عفو بین الملل می گوید فروش تسلیحات به عربستان باید متوقف شود. طی ماههای گذشته فشار در آمریکا و کشورهای اروپایی، بویژه بریتانیا، برای توقف فروش اسلحه به عربستان افزایش یافته.

محمد امینی گزارش می دهد