روز جهانی بدون خودرو

روز جهانی بدون خودرو

وقتی برای اولین بار وسیله نقلیه موتوری در قرن ۱۹ میلادی به خیابانها راه پیدا کرد، کسی تصور نمی کرد روزی را در سال برای راه ندادنش به خیابانها مشخص کنند امروز روز جهانی بدون خودرو است. روز بدون خودرو بطور غیر رسمی دردهه نود میلادی اجرا شد و اولین بار بطور رسمی درسال ۲۰۰۰ در شهرهای بزرگ جهان به اجرا درآمد. برای عده ای حتی فکر اینکه بدون خودرو شخصی اشان از نقطه ای به نقطه دیگری بروند هم سخت است ولی عده ای امروز پیاده و یا با دوچرخه به محل کار خود می روند.

آناهیتا شمس گزارش می دهد.