BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 14:52 گرينويچ - جمعه 15 ژوئن 2007 - 25 خرداد 1386
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
و در این جزیره ... آخرین انتقام تونی بلر؟
 

 
 
تونی بلر
تونی بلر گفت روزنامه به جای خبرنویس، نظرنویس شده اند
رهبران سياسی معمولا در آستانه ترک قدرت با خيالی آسوده دق دل خالی ميکنند. آسوده از اين بابت که از روی دل رحمی هم شده هيچکس جوابشون را نخواهد داد. تونی بلر هم که فقط تا ۲۷ ژوئن ميهمان ملت این جزیره است اين هفته از کسانی گله کرد که در پيروزی ده سال پيش او در انتخابات نقش حياتی داشتند. بله.. مطبوعات.

اشتباه محاسبه ای که از تونی بلر، استاد بهره برداری سياسی از رسانه ها، واقعا بعيد بود.

نخست وزير که به دعوت خبرگزاری رويترز در لندن سخنرانی می کرد در ميان انتقادهای متعددی که از شيوه کار و رقابت بين رسانه های به قول او، ۲۴ ساعته داشت به دو موضوع اشاره کرد که سبب خشم روزنامه نويسان و حيرت روزنامه خوانان شد. اول آنکه روزنامه ها به جای خبر نويسی "نظر نويس" شده اند. و دوم ضروری دانستن ايجاد سيستمی برای نظارت بهتر بر کار روزنامه ها.

اگر تونی بلر تصور کرده بود که روزنامه ها به احترام ده سال صدارت او اين حرف ها را نشنيده خواهند گرفت اشتباهی مرتکب شد بدتر از اشتباه محاسبه اش درباره پيامدهای سياسی تصميم حمله به عراق.

در حقيقت در لابلای سخنان تونی بلر، انگيزه او از بيان اينهمه سخنان غيردوستانه به مطبوعات به وضوح پيدا بود، همانا جنگ عراق. تونی بلر حتی سعی نکرد انگيزه اش را پنهان نگاه دارد چون در طول سخنرانی بلند و انتقادی اش فقط از روزنامه " ايندیپندنت " نام برد که از آغاز زمينه چينيهای دولت برای همراه شدن با آمريکا در حمله به عراق تا امروز آن را تصميمی غيرقانونی، نا بخردانه و بزرگترين اشتباه سياست خارجی بريتانيا بعد از بحران سوئز خوانده است.

 در حقيقت در لابلای سخنان تونی بلر، انگيزه او از بيان اينهمه سخنان غيردوستانه به مطبوعات به وضوح پيدا بود، همانا جنگ عراق. تونی بلر حتی سعی نکرد انگيزه اش را پنهان نگاه دارد چون در طول سخنرانی بلند و انتقادی اش فقط از روزنامه " ايندیپندنت " نام برد که از آغاز زمينه چينيهای دولت برای همراه شدن با آمريکا در حمله به عراق تا امروز آن را تصميمی غيرقانونی، نا بخردانه و بزرگترين اشتباه سياست خارجی بريتانيا بعد از بحران سوئز خوانده است
 

تونی بلر گفت بايد بگويم که "ايندپندنت " روزنامه ای است وزين با مطالبی زنده و ويراستاری استادانه و حق دارد درباره اوضاع خاورميانه يا هر جای ديگر دنيا هر چه می خواهد بنويسد ولی روزنامه ای بود که در آغاز کار می خواست برخلاف رقيبان قديمی تر خود خبر نويس باشد و نه نظر نويس و به همين دليل امروزه به ندرت می توان در رسانه ها اثری از تعادل ديد !!

فردای اين سخنرانی، بالای صفحه اول روزنامه اينديپندنت سخنان بلر چاپ شد و در زير آن پاسخ سايمون کلنر سردبير روزنامه با اين عنوان: آقای بلر، اگر ما از جنگ شما در عراق حمايت کرده بوديم باز اين حرف ها را می زديد؟

سردبير اينديپندنت با رد اين تصور تونی بلر که قرار نبود روزنامه ای دارای نظر باشد نوشت ما به مرام يا حزب خاصی وابسته نيستيم ولی انعکاس نظرات مختلف و تحليل وقايع هميشه از ارکان اصلی کار اين روزنامه بوده است.

و گفتنی است که در همين شماره " اينديپندنت " مقاله ای بود نوشته يکی از تحليلگران پر سابقه آن در همدردی با مشکلات تونی بلر و اسلاف او با روزنامه ها. جالب تر از اين واکنش روزنامه های ديگر به سخنان تند تونی بلر بود و گوياترين آن سرمقاله ديلی تلگراف. روزنامه ای که بر خلاف ايندیپندنت در ابتدا از حمله به عراق حمايت کرد ولی پس از نادرست از آب درآمدن ادعا های آمريکا و بريتانيا درباره سلاح های کشتار جمعی صدام حسين و آغاز جنگ داخلی در عراق آن را اشتباهی بزرگ خواند.

ديلی تلگراف در سرمقاله اش نوشت تونی بلر در پايان دوران صدارت، دشمن آزادی بيان شده است که حرف منصفانه ای نبود. ولی تحليل دقيق تر شايد اين باشد که بيشتر روزنامه های اين ديار، تا قبل از جنگ عراق، آنقدر روابط خوب و دوستانه ای با تونی بلر داشتند که برای او قابل تصور نبود که بعد از معلوم شدن اشتباهات سياسی و نظامی جنگ، کناره گيری اش را آرزو کنند.

از قديم گفته اند کسی روزنامه نويس می شود که به دنيای سياست راه نيافته باشد و حالا معلوم نيست در اين ماجرا انتقام گيری کار کی بود.

اينهم توجيه 'کارمزد' يک ميليارد پوندی

امیر بندر
امیر بندر گفت این جور کارها از اول خلقت رواج داشته

بعد از ده روز جار و جنجال درباره ادعاهايی در گزارش پخش نشده برنامه خبری پانوراما در تلويزيون بی بی سی، عاقبت اين هفته گزارش پخش شد و ديديم که خيلی ها گفتند امير بندر ابن سلطان، سفير سابق عربستان سعودی در آمريکا بيست و اندی سال پيش در زمانی که پدرش وزير دفاع بود قرارداد پاياپای چند ده ميليارد پوندی را با دولت وقت بريتانيا جور کرد و بابت آن، به اقساط کارمزد چند صد ميليون پوندی گرفت که به ظاهر هنوز کاملا پرداخت نشده است.

قرارداد اليمامه که همچنان کلان ترين معامله اسلحه در تاريخ محسوب می شود شامل تحويل چندين اسکادران هواپيمای تورنادو، پيشرفته ترين جنگنده شکاری های آن روز به عربستان در مقابل نفت بود و آنچه که مديران کمپانی اسلحه سازی بی ای يی و وزارت دفاع بريتانيا را نگران کرده تاثير اين ماجرا بر تجديد قرارداد فعلی است برای فروش جت های پيشرفته تر تايفون که ارزش آن ۲۰ ميليارد پوند برآورد شده است.

پانوراما دو موضوع را مطرح کرد که مقامات دولتی و کمپانی سازنده تسليحات مورد بحث هنوز پاسخ روشنی به آن نداده اند. اول آنکه اگر پرداخت کارمزد به امير بندر ابن سلطان قانونی بوده، چرا به یک حساب بانکی در آمريکا واريز شد و مقامات آمريکايی را به تحقيق واداشت و مساله دوم نگاه قانون در اين کشور به اينگونه کارمزدها است.

کمپانی بی ای يی همچنان می گويد که در متن قرارداد اليمامه قيد شده است که طرفين درباره مفاد آن اظهار نظر نخواهند کرد و ما به آن تعهد وفاداريم. دولت عربستان هم واکنشی مشابه نشان داد.

 پانوراما دو موضوع را مطرح کرد که مقامات دولتی و کمپانی سازنده تسليحات مورد بحث هنوز پاسخ روشنی به آن نداده اند. اول آنکه اگر پرداخت کارمزد به امير بندر ابن سلطان قانونی بوده، چرا به یک حساب بانکی در آمريکا واريز شد و مقامات آمريکايی را به تحقيق واداشت و مساله دوم نگاه قانون در اين کشور به اينگونه کارمزدها است
 

ولی موضع دولت بريتانيا قدری پچيده تر است. در زمان امضای قرارداد اليمامه پرداخت کارمزد به کارگزاران معاملات خارجی در اين ديارغيرقانونی نبود، نقطه ضعفی که دولت تونی بلر ۵ سال پيش با گذراندن قانونی جديد جبران کرد. به اين ترتيب اگر پرداخت ها به مقام سعودی تا آن تاريخ تمام شده باشد مساله حل است، ولی باز همه مهر سکوت بر لب زدند و معلوم نشد بعد از سال ۲۰۰۲ پرداختی در کار بوده يا نه.

موضوع بحث انگيز ديگر که به شايعات مختلفی دامن زد، انصراف ناگهانی دولت از ادامه تحقيقات پليس درباره امکان پرداخت های غير قانونی در اين معامله تسليحاتی بود. در آخرين روزهای سال گذشته تونی بلر، نخست وزير گفت به لرد گلداسميت، وزير مشاور امورحقوقی در دولت دستور قطع اين تحقيقات را داده و دلايل خود را حفظ منافع ملی و اطمينان از ادامه همکاری عربستان سعودی در زمينه های اطلاعاتی و مبارزه با تروريسم ذکر کرد.

لرد گلد اسميت هم در تشريح علت دستور قطع تحقيقات به پليس به پارلمان گفت چون به اين نتيجه رسيده بود که به علت نبود شواهد کافی، پرونده دادگاهی نخواهد شد. ادعايی که رابرت واردل، رئيس اداره مبارزه با جرائم سنگين در پليس اسکاتلند يارد نپذيرفت ولی در برنامه پانوراما حرفی زد که بايد در انتظار روشن شدن اهميت آن بمانيم.

رابرت واردل گفت اگر تحقيقات متوقف نمی شد معلوم نبود در خيابان های لندن شاهد چه اتفاقاتی می شديم. اشاره ای غير مستقيم به اهميت همکاری عربستان با دستگاه های اطلاعاتی بريتانيا در مبارزه با تروريسم.

خلاصه آنکه سعی همه در برنامه پانوراما طفره رفتن از به کار بردن کلمه رشوه بود، البته همه به استثنای قهرمان داستان، امير بندر ابن سلطان که وقتی خبرنگاری از او پرسيد که گفته شده از قرارداد اليمامه کارمزد کلانی نصيب شما شده، گفت چه اشکالی داره؟

مقام سعودی که با يک شبکه تلويزيونی آمريکا مصاحبه می کرد در توجيه تعجب خود از اين سئوال اضافه کرد که اين جور کارها از اولين روزهای خلقت رواج داشته و در اثبات اين مدعا گفت اگر آدم و حوا کارشون بی عيب و ايراد بود از باغ بهشت اخراج نمی شدند!!! جل الخالق.

بازار"کساد" فراماسون ها !

سال های سال می گفتند دنيا دست فراماسون هاست. باشگاهی مرموز فقط برای مردها از شخصيتهای با نفوذ در گوشه و کنار دنيا با لژهای خاص برای شهرها و کشورها و مرکزی مجلل در لندن. شعار فراماسون ها برادری است اما نه هر برادر. شرايط عضويت در آن ظاهرا همان قدر پيچيده است که مراسم ادای سوگند پذيرفته شدگان.

چند سال پيش دولت بريتانيا با گذراندن قانونی کارمندان دولت ، قضات و پليس را موظف به علنی کردن عضويت در لژهای فراماسونری کرد و آگهی کردن پذيرش اعضای جديد را الزامی. سران لژها در اين ديار اول اعتراض کردند و بعد برای خنثی کردن پيامدهای منفی احتمالی، گفتند ما چيزی برای پنهان کردن نداريم و درهای بارگاه مجلل خود در مرکز لندن را به روی همه گشودند.

 وقتی از آقای کانوپ پرسيدند فکر می کنيد چه دسته از دانشجويان اين دو دانشگاه معروف را جلب خواهيد کرد، گفت جوان هايی که از دست هم سن و سال هايی خسته شده اند که کاری به جز مشروب خوری و ولگردی ندارند
 

ولی به گمانم شگرد چندان هوشمندانه ای از آب در نيامد. چون جذاب ترين وجهه تاريخی فراماسون ها همان مرموز بودن کارها و جلسات آنها بود که از دست رفت.

هفته پيش نمايندگان فراماسونها در دانشگاه های آکسفورد و کمبريج انگلستان فعاليت تازه ای را برای استخدام دانشجويان زير ۲۵ سال سن آغاز کردند. کريس کانوپ، مسئول روابط عمومی لژ اعظم فراماسونری انگلستان به روزنامه تايمز گفت فقط يک در صد از ۲۵۰ هزار عضو آنها کمتر از ۲۵ سال دارند.

وقتی از آقای کانوپ پرسيدند فکر می کنيد چه دسته از دانشجويان اين دو دانشگاه معروف را جلب خواهيد کرد، گفت جوان هايی که از دست هم سن و سال هايی خسته شده اند که کاری به جز مشروب خوری و ولگردی ندارند.

سخنگوی فراماسون های انگلستان اضافه کرد که اصلا فکر نکنيد که جوان ها با انگيزه هم لژشدن با آدمهای با نفوذ به ما رو می آورند چون بر خلاف مقررات و اساسنامه ما است.

نفهميدم. اگر پانزده ساله عضويت پنهان ندارند چرا آنقدر نگران شايعات پارتی بازی های پشت پرده اند که صدها ساله دست بردارشون نيست و دليل اصلی تصميم دولت به قانون گزاری بود.

 
 
.و در این جزیره...
آخرين وصيت سياسی بلر و وفاداری دوستان!
 
 
خوردنو در این جزیره...
هزينه کلان تنبلی و 'آت آشغال' خوری
 
 
شاهزاده هریو در اين جزيره...
بلاتکلیفی شاهزادگان نظامی
 
 
کلاس درسو در این جزیره...
آموزش امور جنسی به نوجوانان
 
 
گوردون براونو در اين جزيره...
گوردون براون در اول سربالايی
 
 
تونی بلر و گوردون براونو در اين جزيره ...
عاقبت قراره چه کسی نخست وزير بشود؟!
 
 
نقشه بريتانياو در اين جزيره...
خبرهای کمتر سياسی هفته از بريتانيا
 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران