http://www.bbcpersian.com

17:55 گرينويچ - دوشنبه 23 ژوئن 2008 - 03 تیر 1387

مراسم انقلابین تابستانی در بنای باستانی استون هنج

با اینکه هوای ابری تماشای انقلابین تابستانی در محوطه باستانی "استون هنج" را تحت الشعاع قرار داد، اما حدود 30 هزار نفر برای مشاهده طلوع خورشید در بلندترین روز تابستان در این محوطه حضور یافتند که بزرگترین تجمع در پنج سال گذشته بود.

"استون هنج" یکی از مشهورترین آثار باستانی در جهان است که در ویلتشر قرار دارد. این بنا که قدمت آن بیش از 4 هزار سال رقم زده می شود در سال 1986 یک محوطه میراث فرهنگی جهان شناخته شد.

علیرغم سال ها تحقیق و مطالعه علت ساخت این بنا همچنان یک معما است.

حاضران با به صدا در آوردن شیپورها طلوع خورشید را در ساعت چهار و 58 دقیقه صبح به وقت رسمی بریتانیا اعلام کردند. با این حال خورشید به سختی از لای ابرها دیده می شد.