http://www.bbcpersian.com

17:24 گرينويچ - چهارشنبه 30 ژوئيه 2008 - 09 مرداد 1387

رای دادگاه آلمان به لغو ممنوعیت سیگار

بالاترین دادگاه آلمان به رفع ممنوعیت مصرف دخانیات در بارهای کوچک و کلوب ها رای داده است.

دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان به لغو ممنوعیت سیگار کشیدن در بارها و کلوب های کوچک برلین و بادن وورتمبرگ در جنوب غربی این کشور رای داده است.

این دو از جمله دوازده ایالتی هستند که در اوایل سال جاری میلادی مصرف دخانیات در آنها ممنوع شده است. به گفته این دادگاه مقامات شهرهای اين ایالتها باید در قوانین ضد دخانیات خود تجدید نظر کنند.

از این پس کشیدن سیگار در بارها و کلوب هایی که کوچکتر از 75 متر مربع هستند و غذا در آنها سرو نمی شود ممنوع نخواهد بود.

دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان تا پایان سال 2009 به برلین و بیان وورتمبرگ فرصت داده که قوانین تازه ای برای مصرف دخانیات وضع کنند.

صاحبان دو بار کوچک در توبینگن و برلین که عقیده داشتند ممنوعیت مصرف دخانیات در مکانهای عمومی به تجارت آنها آسیب وارد می کند، به این دادگاه شکایت کرده اند. صاحبان این بارها گفته اند که آنها مثل بارهای بزرگتر جای کافی ندارند که محل جداگانه ای برای سیگار کشیدن در نظر بگیرند.

به نظر می رسد که حکم این قاضی بدعتی قانونی خواهد شد چون بیشتر ایالت های آلمان قوانین ضد دخانیات مشابهی دارند.

در باواریا مصرف دخانیات کلا در بارها ممنوع است. در زارلند سیگار کشیدن در بارهای کوچک و بارهایی که محل جداگانه ای برای مصرف دخانیات در نظر گرفته اند، مجاز است.

در ایالت های دیگر نیز در محل هایی که تنها یک فضای یکپارچه دارند سیگار کشیدن ممنوع است اما در آنهایی که اتاق جداگانه برای سیگار کشیدن در نظر گرفته می شود، این کارآزاد است.

در ساختمانهای دولتی آلمان مصرف دخانیات ممنوع است.