http://www.bbcpersian.com

15:26 گرينويچ - سه شنبه 16 سپتامبر 2008 - 26 شهریور 1387

آغاز مذاکرات گروه‌های لبنانی در بیروت

نمایندگان گروه های سیاسی مختلف لبنان به دنبال توافق صلح ماه مه گذشته، امروز مذاکرات خود را در بیروت آغاز کرده اند.

این توافق نامه که با میانجیگری قطر حاصل شد، به درگیری های خونین پایان داد و این کشور را از خطر آغاز یک جنگ داخلی دیگر نجات داد.

یکی از موضوعات مورد اختلاف جناح طرفدار غرب و جناح ضد سوری، مساله سلاح های حزب الله لبنان است. گروه شیعه حزب الله می گوید که این سلاح ها تنها برای دفاع از این کشور در مقابل اسرائیل است.

حزب الله لبنان هم اکنون بخشی از دولت وحدت ملی این کشور است.

جناح طرفدار غرب می گوید که تنها دولت لبنان باید در مورد مسایل نظامی تصمیم گیرنده باشد.

خبرنگار بی بی سی می گوید که به احتمال زیاد در نشست امروز، دستور کار این مذاکرات و تاریخ نشست های آتی تعیین می شود.

مذاکرات آشتی ملی لبنان حدود دو سال پیش برای اولین بار آغاز شد اما جنگ اسرائیل و حزب الله، این مذاکرات را به تعطیلی کشاند.

درگیری نظامی اسرائیل و حزب الله لبنان و تبعات آن این کشور را وارد یک بن بست سیاسی کرد که منجر به درگیری خشونت آمیز طرفین شد.

مساله سلاح های حزب الله یک موضوع اساسی در مذاکرات گروه های لبنانی است. هیچ کس انتظار ندارد حزب الله به طور داوطلبانه خلع سلاح شود. این گروه سیاسی لبنان توانسته با میشل عون، رهبر بزرگ ترین گروه مسیحی لبنان وارد تعامل شود و با آن متحد شود. همچنین برخی سیاستمداران جناح رقیب نیز از نقش "مقاومت" حزب الله دفاع کرده اند.

میشل سلیمان، رئیس جمهور لبنان گفته است آمادگی گروه های لبنانی برای مذاکره نشان می دهد که هر موضوعی می تواند مورد بحث و بررسی قرار گیرد.