http://www.bbcpersian.com

07:55 گرينويچ - شنبه 20 سپتامبر 2008 - 30 شهریور 1387

افزایش شمار گرسنگان در شرق آفریقا

سازمان ملل متحد اعلام کرده است تقریبا 17 میلیون نفر در شاخ آفریقا نیاز مبرم به مواد غذایی و دیگر کمک ها دارند که دوبرابر میزانی است که در اوایل سال جاری اعلام شد.

این سازمان اعلام کرد به حدود 700 میلیون دلار کمک های اضطراری نیاز است تا از بروز شرایط قطحی کامل در این منطقه جلوگیری شود.

جان هولمز مسئول امور انسانی سازمان ملل متحد گفت به ویژه در بخش هایی از اتیوپی، سومالی، اریتره، شمال کنیا و اوگاندا، ذخایر مواد غذایی به میزانی بحرانی کاهش یافته است.

این ناحیه دستخوش خشکسالی و مناقشه های مسلحانه بوده است و افزایش قیمت مواد غذایی نیز تاثیر عمده ای بر ایجاد شرایط فعلی داشته است.

آقای هولمز اعلام کرد "با تشدید خشکسالی و ادامه فصل گرسنگی" تعداد افراد در معرض خطر احتمالا بیشتر خواهد شد.

او افزود: "ما به منابع مالی بیشتری نیاز داریم و همین الان هم به این منابع نیاز داریم، در غیر اینصورت شرایط فاجعه بارتر از امروز خواهد شد."

برآورد شده که در ادامه سال جاری نیز به مبلغی معادل 1.4 میلیارد دلار برای رفع نیاز افراد محتاج نیاز خواهد بود.

آقای هولمز گفت نیمی از این مبلغ فراهم شده است اما هنوز سازمان ملل متحد به 716 میلیون دلار دیگر نیاز دارد.

او گفت: "ممکن است بعد از این مقطع هم به منابع مالی عمده ای نیاز داشته باشیم. این داستان هنوز تمام نشده است."

فائو، سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد افزایش جهانی قیمت مواد غذایی را مسبب راندن 75 میلیون نفر دیگر به گرسنگی در سال گذشته می داند که تعداد کل گرسنگان جهان را به 929 میلیون نفر رساند.