ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ

ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ

ਨਾਈਜੀਰੀਆ 'ਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ.