ਕਾਰਟੂਨ: ਪਿਆਜ਼ 'ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ' ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਲਈ 'ਜੈ ਹਿੰਦ' !

Image copyright BBB