ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਲਾਗੋਸ 'ਚ 'ਪਲੱਸ ਸਾਈਜ਼' ਫੈਸ਼ਨ ਵੀਕ

ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਲਾਗੋਸ 'ਚ 'ਪਲੱਸ ਸਾਈਜ਼' ਫੈਸ਼ਨ ਵੀਕ

ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਈਵੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।