ਮੈਂ ਹਾਂ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ..
ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਬੈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

ਮੈਂ ਹਾਂ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ.....

ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਲਵਲੇ। ਹਰ ਆਮ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦਾ ਸਿਰਨਾਵਾਂ