ਗੋਲਮਾਲ ਹੈ.. ਬਈ ਸਭ ਗੋਲਮਾਲ ਹੈ!

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਰਤੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਟੂਨ

ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ