ਕਾਰਟੂਨ: ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਮਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ!

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਕਾਰਟੂਨ