ਤਸਵੀਰਾਂ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਝੱਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਠਾਹਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਝੱਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੀਗਲ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਬਣੇ ਹਨ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਠਾਹਰ ।

Image copyright Manoj Dhaka
Image copyright Manoj Dhaka
Image copyright Manoj Dhaka
Image copyright Manoj Dhaka
Image copyright Manoj Dhaka
Image copyright Manoj Dhaka

ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ