ਡਰਾਏਗੀ ਪਰ ਖਾਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਸ਼ਾਰਕ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਤਜੁਰਬਾ

ਡਰਾਏਗੀ ਪਰ ਖਾਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਸ਼ਾਰਕ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਤਜੁਰਬਾ

ਇਹ ਸ਼ਾਰਕ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਰਕ ਹੈ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)